Ökad kontakttid med ämnet – exempel från språkutbildning

Författare

  • Ingela Johansson Lunds universitet

Abstract

Under lång tid har såväl studenter som lärare inom humaniora önskat och krävt mer lärarledd undervisningstid. Även jag är övertygad om att mer lärarledd tid skulle öka kvaliteten i våra högskoleutbildningar i språk. I väntan på mer lärarledd tid vill jag emellertid diskutera hur man som lärare kan hjälpa studenterna att utnyttja självstudietiden på ett så effektivt sätt som möjligt med ett minimum av lärarresurser, för att på så sätt öka kontakttiden med ämnet. Denna diskussion tar sin utgångspunkt i pedagogisk forskning, erfarenhetsutbyte med kolleger, samt i en mindre undersökning som jag genomfört med studenter på grundkursen i spanska (A-nivån) vid Språk- och litteraturcentrum i Lund, och den mynnar ut i några förslag på arbetssätt som jag prövat och som kan hjälpa studenterna att effektivisera sina språkstudier.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Ingela Johansson, Lunds universitet

Språk- och litteraturcentrum

Lektor i spanska

Fulltext

Publicerad

2012-05-08

Referera så här

Johansson, I. (2012). Ökad kontakttid med ämnet – exempel från språkutbildning. Högre Utbildning, 2(2), 123–128. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/838

Nummer

Bidragsformer

Goda exempel

Nyckelord:

kontakttid, självstudietid, social interaktion, motivation, muntlig språkfärdighet, arbetssätt