Införande av betygskriterier i undervisning och examination

  • Emma Lundkvist Uppsala universitet
  • Maria Swartling Uppsala universitet

Abstract

Vi har under de senaste tre åren arbetat med att införa betygskriterier i form av skriftliga förtydliganden av kursmålen vid såväl skriftliga tentamina som självständiga arbeten och muntliga examinationer. Kriterier med viktningssystem samt exempel för att förtydliga dessa har utformats, implementerats och utvärderats. Studenterna har upplevt arbetet med betygskriterier som ovant men positivt för kvaliteten. Lärarnas uppfattning är att bedömning med kriterier har gett en bättre och mer rättvisande helhetsbedömning av studenternas prestationer. En av de största fördelarna har varit att lärarna lättare kunnat kräva att studenterna uppfyllt samtliga kursmål för ett godkänt resultat. Fler studenter än tidigare har också uppfyllt samtliga mål vid examinationen. Artikeln beskriver hur vi arbetat med att ta fram målrelaterade betygskriterier och våra erfarenheter av att använda dem i undervisningen.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2011-11-30
Referera så här
Lundkvist, E., & Swartling, M. (2011). Införande av betygskriterier i undervisning och examination. Högre Utbildning, 1(2), 151-158. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/863
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
betygskriterier, lärandemål, betyg, bedömningskriterier, kursmål, examination