Reell kompetens som resurs i högre utbildning?

  • Per Andersson
  • Mattias Danielsson

Abstract

Studenters reella kompetens kan ligga till grund för tillgodoräknanden i högre utbildning, men har även betydelse för den pedagogiska processen i en utbildning. Här diskuteras hur den reella kompetensen kan ses som en resurs i dessa båda avseenden. Begreppen reell kompetens och lärande behandlas, liksom relationen mellan erfarenheter, lärande och erkännande av den reella kompetens som tidigare lärande lett till. Erkännandet kan ske genom validering och formella tillgodoräknanden, men också genom att den reella kompetensen tas tillvara och underlättar studentens lärprocess under utbildningens gång.

Students' "real" or actual competence can be the basis for credits and exemptions in higher education, but is also important in relation to the educational process. Here, real/actual competence as a resource is discussed in both these aspects. The concepts real/actual competence and learning are discussed, as well as the relation between experiences, learning and recognition of competence based on prior learning. Recognition could take place through formal "validation" where credits are assigned, but also when it is taken account of and makes the learning process in a course/programme easier.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Per Andersson

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

(Department of behavioural sciences and learning, Linköping University)

och Centrum för lärande och undervisning, Högskolan i Borås

 

Docent (Associate professor)

Mattias Danielsson
Centrum för lärande och undervisning, Högskolan i Borås

Fulltext

Publicerad
2011-03-28
Referera så här
Andersson, P., & Danielsson, M. (2011). Reell kompetens som resurs i högre utbildning?. Högre Utbildning, 1(1), 3-14. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/871
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
reell kompetens, validering, tillgodoräknande, lärande