Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  • Sofia Kjellström Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan
  • Kristian Stålne

Abstract

Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC) är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisning

One of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC) is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.
Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Sofia Kjellström, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan

Institutet för gerontologi, fildr,

Kristian Stålne

Institutionen för byggvetenskaper

teknologie doktor

Fulltext

Publicerad
2011-03-28
Referera så här
Kjellström, S., & Stålne, K. (2011). Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang. Högre Utbildning, 1(1), 15-26. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/872
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
komplexitet, utveckling, Model of Hierarchical Complexity, högre utbildning, lärande, undervisning