Introduktion till universitetsstudier - Ett sätt att behålla fler studenter

  • Jannika Andersson Chronholm
  • Staffan Andersson Uppsala universitet

Abstract

Vid Uppsala universitets basårsutbildning infördes en introduktionskurs höstterminen 2008 med mål att få fler studenter att stanna kvar på utbildningen. Kursen planerades utifrån forskning om studenters studiebanor och framgång. Andelen studenter som fortsatt vidare till utbildningens andra termin har ökat betydligt bland studenter som valt att läsa kursen. Förhoppningsvis kan kursen och tankarna bakom den inspirera till liknande initiativ på andra utbildningar.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Staffan Andersson, Uppsala universitet

Division of Physics Education Research

Department of Physics and Astronomy

Uppsala universitet

Fulltext

Publicerad
2011-03-28
Referera så här
Andersson Chronholm, J., & Andersson, S. (2011). Introduktion till universitetsstudier - Ett sätt att behålla fler studenter. Högre Utbildning, 1(1), 53-55. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/875
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
introduktionskurs, studentintegration, avhopp, retention