Arbeta med rangordningsövningar

  • Johan Larsson
  • Jannika Andersson-Chronholm
  • Maja Elmgren
  • Staffan Andersson

Abstract

Som lärare söker man alltid efter nya undervisningsformer och övningar som ger bättre förutsättningar för studenternas lärande. Ett exempel på detta är rangordningsövningar. Rangordningsövningarna bygger på variation och jämförelse. Läraren väljer vilka egenskaper som varieras och kan rikta studenternas uppmärksamhet mot just de kritiska aspekter man vill uppmärksamma. Under 2010 har vi arbetat med ett pedagogiskt projekt vid Uppsala Universitet där rangordningsövningar prövats i flera olika naturvetenskapliga ämnen. Målet har varit att introducera, utveckla och pröva rangordningsövningar på svenska, där övningarna också breddats, utvecklats och kopplats till aktuell lärandeteori. Rangordningsövningar har visat sig värdefulla inom  fysik, biologi, kemi och geologi där de visat sig fungera i flera olika studentaktiverande sammanhang, t.ex. som aktiverande moment under föreläsningar, som uppgifter under laborationer och fältövningar, under räkneövningar och vid examination. Rangordningsövningarna har också visat sig fungera som utgångspunkt för mer kvalitativa vetenskapliga resonemang.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Johan Larsson

Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala Universitet

Jannika Andersson-Chronholm

Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala Universitet

Maja Elmgren

Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi

Uppsala Universitet

Staffan Andersson

Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala Universitet

Fulltext

Publicerad
2011-03-28
Referera så här
Larsson, J., Andersson-Chronholm, J., Elmgren, M., & Andersson, S. (2011). Arbeta med rangordningsövningar. Högre Utbildning, 1(1), 57-64. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/876
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
rangordningsövning