Avgifter

Högre utbildning tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.