Meddelanden

Call for papers

2021-02-23

Välkommen att skicka in bidrag till temanumret "Högre utbildning och coronapandemin". Deadline är 15 oktober 2021. För att kunna dra lärdomar av den snabba omställningen till distansundervisning och dess konsekvenser så här långt, är det angeläget att fånga upp erfarenheter och reflektioner ”in flux”. Vi efterlyser därför bidrag som redogör för eller kritiskt analyserar och problematiserar vad den snabba omställningen p.g.a. pandemin och den omfattande digitaliseringen av högre utbildning har inneburit. Syftet är att erbjuda ett forum för en nödvändig reflektion som bidrar till ett gemensamt narrativ där olika röster kommer till tals.

 

Läs mer om Call for papers

Högre utbildning

Senaste artiklar

Visa alla nummer