Välkommen till konferensen Forskning om högre utbildning

2019-09-03

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Initiativtagare till konferensen var Lunds universitet som våren 2018 anordnade ett unikt tillfälle för samverkan lärosäten emellan för att stärka forskningsfältet inom området högre utbildning i Sverige.

Året ut tar vi emot förslag på special interest groups (SIGs), teman, nyckeltalare eller andra inslag som skulle skapa goda förutsättningar för samtal och samarbete under konferensen: fhu2021@oru.se

Möjlighet till nätverksmöten och förkonferenser i anslutning till konferensen kommer att finnas. Call for papers släpps den 15 mars 2020.

Sprid gärna datumet inom era organisationer, institutioner, enheter och nätverk. Information om konferensen kommer löpande att publiceras på  https://www.oru.se/fhu2021

Vi ser fram emot att få välkomna dig till Örebro i maj 2021!