Tröskelbegrepp inom grammatiken

Författare

  • Gunlög Josefsson Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
  • Katarina Lundin Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v7.1033

Abstract

I vår artikel vill vi med utgångspunkt i tröskelbegreppet (Perkins 1999) undersöka moment inom
grammatiken som är svåra för studenterna att tillägna sig, men som är helt avgörande för förståelse
och progression. I första hand utgår vi från en analys av underkända tentamina i ämnet svenska.
Analysen pekar ut tre problemområden: svårigheter med att skilja mellan betydelse, form
och funktion, med att skilja mellan en linjär och en hierarkisk dimension samt med att korrekt
avgränsa satser och fraser. En del av problemen med grammatik verkar kunna härledas till komplexiteten
i processandet och krav på koncentration under längre tidsföljd – lite förenklat att
studenterna måste kunna ha flera bollar i luften samtidigt och ha det under en ganska lång tid. Vi
diskuterar även gränsdragningen mellan vad som är sund pedagogisk anpassning och vad som är
rimliga krav på studenterna att hitta egna strategier för sitt arbete och sitt lärande.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Gunlög Josefsson, Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Gunlög Josefsson är professor i svenska vid Lunds universitet, men har en bakgrund som ämneslärare i
svenska, religionskunskap och historia. Hennes avhandling behandlade ordbildning ur ett teoretiskt perspektiv,
och huvuddelen av hennes forskning har även därefter handlat om grammatik. Hon undervisar
huvudsakligen på grammatikkurser på grundnivå och avancerad nivå samt handleder studenter från kandidatnivå och upp på doktorandnivå.

Katarina Lundin, Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Katarina Lundin är docent i nordiska språk vid Lunds universitet och har ämneslärarexamen i svenska
och latin. Hennes teoretiskt inriktade avhandling behandlade satsförkortningar, men hennes forskning
är numer inriktad mot språk och grammatik i bruk liksom mot utbildningsvetenskap. Hon undervisar i
första hand på grammatikkurser inom olika professionsutbildningar
och handleder studenter på avancerad nivå och doktorandnivå.

Publicerad

2017-12-07

Referera så här

Josefsson, G., & Lundin, K. (2017). Tröskelbegrepp inom grammatiken. Högre utbildning, 7(2), 18–34. https://doi.org/10.23865/hu.v7.1033

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

tröskelbegreppet, grammatik, grammatikdidaktik, språklig hierarki, satsbegreppet, frasbegreppet