Hur får man en högskolepedagogisk satsning att leva vidare? Några reflektioner kring ämnesintegrering av akademiskt skrivande på Polisutbildningen

Författare

  • Hedda Söderlundh Södertörns högskola, institutionen för kultur och lärande
  • Therese Lind Södertörns högskolebibliotek
  • Anders Nordström Södertörns högskola, Polisutbildningen
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v7.1035

Abstract

Den här texten handlar om ett högskolepedagogiskt samarbete som syftat till att skapa en ämnesintegrerad
introduktion i akademiskt skrivande för polisstudenter vid Södertörns högskola.
I texten beskrivs hur samarbetet har sett ut och vad som har fått introduktionen att leva kvar i
programmet. Vi diskuterar utmaningar som uppstått och avslutar med några råd till den som
vill genomföra liknande satsningar och samarbeten.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Hedda Söderlundh, Södertörns högskola, institutionen för kultur och lärande

Hedda Söderlundh är fil.dr i nordiska språk och lektor i svenska vid Södertörns högskola. I det samarbete som beskrivs i texten representerar hon högskolans enhet för högskolepedagogik och bildning, där hon framför allt träffar lärare som på olika sätt vill stötta studenternas akademiska litteracitetsutveckling. T.ex. har hon lett en diskussionscirkel för lärare kring temat.

Therese Lind, Södertörns högskolebibliotek

Therese Lind är bibliotekarie vid Södertörns högskolebibliotek och arbetar huvudsakligen med att undervisa och handleda studenter i kritisk informationssökning. I rollen som pedagogisk samordnare på biblioteket samarbetar hon även med Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning och Studieverkstan kring högskolepedagogiska frågor med fokus på studenters akademiska skrivande.

Anders Nordström, Södertörns högskola, Polisutbildningen

Anders Nordström är fil.dr i statsvetenskap, lektor och verksamhetsutvecklare på Polisutbildningen på Södertörns Högskola och har varit verksam på utbildningen sedan den startade på Södertörn 2015. Han är delkursansvarig för Polisutbildningens inledande delkurs, Polisen i samhället, där det skrivande som beskrivs i texten ingår.

Publicerad

2017-11-27

Referera så här

Söderlundh, H., Lind, T., & Nordström, A. (2017). Hur får man en högskolepedagogisk satsning att leva vidare? Några reflektioner kring ämnesintegrering av akademiskt skrivande på Polisutbildningen. Högre utbildning, 7(2), 35–39. https://doi.org/10.23865/hu.v7.1035

Nummer

Bidragsformer

Goda exempel

Nyckelord:

Högskolepedagogisk utveckling, akademisk litteracitet, ämnesintegrering, polisutbildning