Utmaningen med utmaningsdriven utbildning

  • Erik Falk Södertörns högskola

Abstract

Utbildningsprogram, kurser eller kursmoment där studenter arbetar med utmaningar, ofta formulerade av samarbetsparter utanför akademin – vilka ibland benämns ”challenge-based learning” – kan bidra till relevans och verklighetsanknytning i undervisning samt främja generella förmågor som samarbete, kommunikationsförmåga och kritiskt och analytiskt tänkande. Men utbildningsformen skapar också en rad problem kring undervisningsadministration, examinationsformer och organisation eftersom den bryter mot etablerade arbetssätt och traditioner inom universitetsväsendet. Den här texten beskriver och reflekterar över praktiska och pedagogiska erfarenheter från Södertörns högskola i arbetet med att etablera en lärosätesgemensam utmaningsbaserad kurs tillsammans med Karolinska Institutet och med samverkansparterna Huddinge och Botkyrka kommuner.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2019-05-10
Referera så här
Falk, E. (2019). Utmaningen med utmaningsdriven utbildning. Högre utbildning, 9(1), 38-47. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1060
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
samverkan, utmaningsdriven utbildning, utbildningskvalitet, värde i högre utbildning, challenge-based learning, challengedriven education