Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2018-11-07
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
Aktör, multimodal respons, digitala observationsunderlag, VFU-handledning, övningsskolor