Naturvetenskap för yngre barn – kunskapsinnehåll i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning

Författare

  • Anna Danielsson Insttitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, och School of Education, Communication and Society, King’s College London
  • Kristina Andersson Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
  • Annica Gullberg Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
  • Anita Hussénius Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v8.1112

Abstract

Syftet med artikeln är att utforska vilket kunskapsinnehåll som lärarstudenter inriktade mot förskolan och grundskolans tidigare år framställer som centralt för undervisning av yngre barn i naturvetenskap. Detta utgår från antagandet att kunskap om lärarstudenters relation till naturvetenskap är en viktig del i naturvetenskapliga lärarutbildares ämnesdidaktiska kompetens. Studien använder Roberts (1982) kunskapsemfaser som ett analysverktyg för att tematisera vad lärarstudenter inriktade mot förskolan och grundskolans tidigare år framställer som centralt för naturvetenskaplig undervisning. Det empiriska materialet består av en essäuppgift där lärarstudenter (N=144) reflekterar över sina egna erfarenheter och upplevelser av naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning samt sin framtida undervisning. De två teman som allra starkast präglar essämaterialet är den starka fokuseringen på vardagsanknytning samt att grundlägga ett naturvetenskapligt intresse hos yngre elever, medan andra aspekter av naturvetenskaplig undervisning till stor del osynliggörs. Vi menar att det att utgå från lärarstudenternas beskrivningar av naturvetenskaplig undervisning kan vara stärkande (empowering) för denna studentgrupp, då talet om förskollärares och tidigarelärares deltagande i naturvetenskapliga aktiviteter ofta fokuserar antingen brister i kunskaper eller i självförtroende.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2018-02-15

Referera så här

Danielsson, A., Andersson, K., Gullberg, A., & Hussénius, A. (2018). Naturvetenskap för yngre barn – kunskapsinnehåll i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning. Högre utbildning, 8(1), 1–13. https://doi.org/10.23865/hu.v8.1112

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

naturvetenskap, lärarutbildning, kunskapsemfaser