Ensamarbetande doktoranders perspektiv på forskarutbildning och doktorandtillvaro: Ämnesmässig ensamhet, den informella socialisationens kraft och erkännandets betydelse

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2018-03-01
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
forskarutbildning, ensamhet, socialisation, erkännande