Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning – En utmaning för den högre utbildningen

  • Lotta Anderson Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Malmö universitet
  • Hanna Egard Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
  • Camilla Nordgren Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
  • Patrica Staaf Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö universitet

Abstract

Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala dimensionen av högre utbildning och är ett prioriterat område för det europeiska samarbetet. 2017 års förslag om att ändra i högskolelagen och vidga lärosätenas uppdrag till att aktivt främja ett brett deltagande gav upphov till en debatt bland såväl politiker som företrädare för lärosäten, vilken synliggjorde flera utmaningar, förhoppningar och farhågor. Föreliggande reflektion tar avstamp i denna debatt och fördjupar sig i frågor kring breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning. Syftet med reflektionen är att diskutera och reflektera kring vad breddat deltagande för denna målgrupp innebär och vilka krav det ställer på resurser, tillgänglighet, bemötande och attityder samt på högskolepedagogisk kompetensutveckling, kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder samt inkluderande pedagogik. Utgångspunkten för reflektionen är svensk forskning och pågående utvecklingsarbete om breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning samt författarnas erfarenhetsbaserade kunskaper om högskolepedagogisk undervisning och kompetensutveckling.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-06-18
Referera så här
Anderson, L., Egard, H., Nordgren, C., & Staaf, P. (2018). Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning – En utmaning för den högre utbildningen. Högre Utbildning, 8(1), 33-41. https://doi.org/10.23865/hu.v8.1141
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
breddat deltagande, breddad rekrytering, funktionsnedsättning, funktionshinder, inkluderande pedagogik, tillgänglighet, högskolepedagogik, pedagogiskt stöd