”Kursen har självklart aktiv närvaro”– om löpande, muntlig examination på lektioner

Swedish

  • Hans Färnlöf Stockholms universitet

Sammanfattning

Utifrån empiriskt underlag i form av kursplaner och kursbeskrivningar från ett antal kurser i romanska språk diskuteras i dialog med befintliga nationella och lokala regelverk begreppet ”aktiv närvaro” (definierat som löpande, muntlig examination under lektioner) ur ett trefaldigt perspektiv: myndighetsutövning, vetenskapligt tillvägagångssätt och pedagogisk teoribildning. I ett myndighetsperspektiv ifrågasätts i vilken grad likabehandling och förutsebarhet uppnås; vetenskapligt sett synas validiteten och reliabiliteten; på ett pedagogiskt plan reflekteras över formens kompatibilitet med olika nivåer av lärande. Genomgående påvisas ur samtliga dessa perspektiv svårigheter med att använda aktiv närvaro som examinationsform. I stället argumenteras för att använda aktiv närvaro som undervisningsform, i synnerhet med en uppläggning där formativ bedömning ingår. Artikeln är skriven i resonerande form och är tänkt att utgöra underlag för vidare reflektioner inom ramen för kursutveckling och akademiskt lärarskap i olika former.

Artikeln bygger på en längre rapport kring samma ämne (Färnlöf 2018).

Publicerad
2018-12-27
Sektion
Reflektioner
How to Cite
FÄRNLÖF, Hans. ”Kursen har självklart aktiv närvaro”– om löpande, muntlig examination på lektioner. Högre utbildning, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 104-115, dec. 2018. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1202>. Senaste access: 25 may 2019 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v8.1202.
Nyckelord
aktiv närvaro, myndighetsutövning, validitet, reliabilitet, formativ bedömning