”Kursen har självklart aktiv närvaro”– om löpande, muntlig examination på lektioner

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2018-12-27

Nummer

Bidragsformer

Reflektioner

Nyckelord:

aktiv närvaro, myndighetsutövning, validitet, reliabilitet, formativ bedömning