”Kursen har självklart aktiv närvaro”– om löpande, muntlig examination på lektioner

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2018-12-27
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
aktiv närvaro, myndighetsutövning, validitet, reliabilitet, formativ bedömning