Ny publikation: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare

Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

Författare

  • Sara Levander Uppsala Universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v8.1239

Abstract

Sara Levander (2017). Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare. Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare. Doktorsavhandling, Uppsala universitet. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1153291/FULLTEXT01.pdf

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2018-07-04

Referera så här

Levander, S. (2018). Ny publikation: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare. Högre Utbildning, 8(1), 44–46. https://doi.org/10.23865/hu.v8.1239

Nummer

Bidragsformer

Nya publikationer