Ny publikation: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare

Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

  • Sara Levander Uppsala Universitet

Sammanfattning

Sara Levander (2017). Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare. Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare. Doktorsavhandling, Uppsala universitet. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1153291/FULLTEXT01.pdf

Hämtningsstatistikk
Totala nedladdningar:
Download data is not yet available.
Publicerad
2018-07-04
Sektion
Nya publikationer
How to Cite
LEVANDER, Sara. Ny publikation: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare. Högre utbildning, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 44-46, july 2018. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1239>. Senaste access: 24 mar. 2019 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v8.1239.