Ny publikation: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare

Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

  • Sara Levander Uppsala Universitet

Abstract

Sara Levander (2017). Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare. Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare. Doktorsavhandling, Uppsala universitet. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1153291/FULLTEXT01.pdf

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-04
Referera så här
Levander, S. (2018). Ny publikation: Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare. Högre Utbildning, 8(1), 44-46. https://doi.org/10.23865/hu.v8.1239
Bidragsformer
Nya publikationer