En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2019-05-10
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
bedömningsmatris, övningsskola, verksamhetsförlagd utbildning, handledning, lärarutbildning