En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2019-05-10

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

bedömningsmatris, övningsskola, verksamhetsförlagd utbildning, handledning, lärarutbildning