Ny publikation: Exploring the Dual Nature of Engineering Education

  • Kristina Edström KTH

Sammanfattning

Kristina Edström (2017). Exploring the dual nature of engineering education: Opportunities
and challenges in integrating the academic and professional aspects in the curriculum.
Doktorsavhandling i Teknik och lärande, KTH. http://kth.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2%3A1155372&dswid=3710

Hämtningsstatistikk
Totala nedladdningar:
Download data is not yet available.
Publicerad
2018-12-05
Sektion
Nya publikationer
How to Cite
EDSTRÖM, Kristina. Ny publikation: Exploring the Dual Nature of Engineering Education. Högre utbildning, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 87-89, dec. 2018. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1358>. Senaste access: 19 apr. 2019 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v8.1358.