Ny publikation: Exploring the Dual Nature of Engineering Education

  • Kristina Edström KTH

Abstract

Kristina Edström (2017). Exploring the dual nature of engineering education: Opportunities
and challenges in integrating the academic and professional aspects in the curriculum.
Doktorsavhandling i Teknik och lärande, KTH. http://kth.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2%3A1155372&dswid=3710

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-12-05
Referera så här
Edström, K. (2018). Ny publikation: Exploring the Dual Nature of Engineering Education. Högre utbildning, 8(2), 87-89. https://doi.org/10.23865/hu.v8.1358
Bidragsformer
Nya publikationer