Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

Författare

  • Jeanna Wennerberg Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
  • Vendela Blomström Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
  • Eva Nobel Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v9.1515

Abstract

Auskultation kolleger emellan beskrivs ofta i högskolepedagogisk litteratur som en lämplig metod för kollegial utveckling av lärarroll och undervisningspraktik. Formerna för auskultationerna varierar och själva genomförandet kan vara förknippat med vissa problem som t.ex. tidsåtgång, olika förväntningar och osäkerhet gällande återkoppling. I den här artikeln presenterar vi ett kollegialt utvecklingsprogram med en modell för auskultationer som vi har skapat och genomfört i ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet. Vi presenterar dels själva modellen med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal, dels diskuterar vi styrkor och svagheter med modellen. Erfarenheten av genomförandet visar att auskultationer med stöd av mallar fungerar bra och kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnad, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt vid framförandet av återkoppling på kollegernas undervisning några inverkande faktorer på hur väl ett program av detta slag fungerar.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2019-07-04

Referera så här

Wennerberg, J., Blomström, V., & Nobel, E. (2019). Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap. Högre utbildning, 9(1), 78–84. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1515

Nummer

Bidragsformer

Goda exempel

Nyckelord:

kollegialt lärande, kollegiala samtal, auskultationer, kritiska vänner, stöttande kolleger, lärarlag, akademiskt lärarskap