Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2019-07-04
Bidragsformer
Goda exempel
Nyckelord
kollegialt lärande, kollegiala samtal, auskultationer, kritiska vänner, stöttande kolleger, lärarlag, akademiskt lärarskap