Sampublicering med studenter – ett sätt att stärka forskningsanknytningen i lärarutbildningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2019-07-08
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
sampublicering, lärarstudenter, praktikgemenskaper