Reflektioner kring en högre utbildning som lägger grunden för bildade företagsekonomer

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2020-12-07

Nummer

Bidragsformer

Reflektioner

Nyckelord:

företagsekonomi, bildning, ekonom, utbildning