Reflektioner kring en högre utbildning som lägger grunden för bildade företagsekonomer

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2020-12-07
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
företagsekonomi, bildning, ekonom, utbildning