”Allt sammantaget den bästa kandidaten”: Om möjligheten till en reglerad sammanvägning av meriter som ett sätt att undvika osaklig meritvärdering vid antagning till forskarutbildningen

  • Martin Jönsson Filosofiska Institutionen, Lunds Universitet

Abstract

I texten undersöks förutsättningarna för att reglera sammanvägningen av meriter vid antagning till forskarutbildningen. Undersökningen motiveras av studier av meritvärdering inom andra områden som påvisar att just sammanvägningen av meriter tenderar att vara fördomsfull. För att konkretisera diskussionen så utgår texten från regler och praxis vid antagning till forskarutbildning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2019-12-17
Referera så här
Jönsson, M. (2019). ”Allt sammantaget den bästa kandidaten”: Om möjligheten till en reglerad sammanvägning av meriter som ett sätt att undvika osaklig meritvärdering vid antagning till forskarutbildningen. Högre Utbildning, 9(2), 65-80. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1806
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
forskarutbildning, antagning, sammanvägning, kvalitet, bedömningsgrunder, implicita fördomar, likabehandling