”Allt sammantaget den bästa kandidaten”: Om möjligheten till en reglerad sammanvägning av meriter som ett sätt att undvika osaklig meritvärdering vid antagning till forskarutbildningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2019-12-17

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

forskarutbildning, antagning, sammanvägning, kvalitet, bedömningsgrunder, implicita fördomar, likabehandling