”Allt sammantaget den bästa kandidaten”: Om möjligheten till en reglerad sammanvägning av meriter som ett sätt att undvika osaklig meritvärdering vid antagning till forskarutbildningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2019-12-17
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
forskarutbildning, antagning, sammanvägning, kvalitet, bedömningsgrunder, implicita fördomar, likabehandling