Utanför den svarta lådan: Ett utvecklingsarbete om medie- och informationskunnighet i lärarutbildningen på Södertörns högskola

  • Ingrid Forsler Södertörns högskola
  • Michael Forsman Södertörns högskola
  • Jenny Magnusson Södertörns högskola

Abstract

Landets lärarutbildningar har problem med att förbereda framtidens lärare för den alltmer digitaliserade skolan. Digital kompetens är redan en integrerad del i skolornas verksamhet men lärarstudenter, skolor, lärarfack, politiker, teknikföretag och andra pekar på att landets lärarutbildningar släpar efter. Vår uppkopplade samtid behöver också satsningar på medie- och informationskunnighet (MIK). I den här artikeln beskriver och reflekterar tre lärarutbildare från Södertörns högskola över sitt arbete med MIK som inom ramen för en pågående satsning i lärarutbildningen används som samlingsterm för tre förmågor som både lärarstudenter och lärarutbildare bör nå: digital kompetensmediekunnighet och informationskunnighet. Målsättningen med att implementera dessa tre förmågor och begrepp på lärarutbildningen har varit att kombinera konkret tillämpning och kritisk reflektion för att på så sätt skapa förutsättningar för att utbilda medie- och teknikmedvetna lärare för den digitaliserade skolan och det medialiserade samhället. I artikeln diskuteras organisatoriska och praktiska utmaningar med ett sådant utvecklingsarbete samt vikten av samverkan, erfarenhetsutbyte och kontinuitet. En slutsats är att det är viktigt att tänka på digitala medier inte bara i termer av verktyg utan också som miljöer inom vilka lärarutbildningen ska utbilda digitalt kompetenta lärare för framtiden och samtidigt behålla sin autonomi visavi starka externa ekonomiska, politiska och pedagogiska krafter.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Ingrid Forsler, Södertörns högskola
Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Michael Forsman, Södertörns högskola

Docent i medie- och kommunikationsvetenskap

Jenny Magnusson, Södertörns högskola

Docent i svenska

Publicerad
2020-07-02
Referera så här
Forsler, I., Forsman, M., & Magnusson, J. (2020). Utanför den svarta lådan: Ett utvecklingsarbete om medie- och informationskunnighet i lärarutbildningen på Södertörns högskola. Högre utbildning, 10(1), 108-120. https://doi.org/10.23865/hu.v10.1861
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
lärarutbildning, digitalisering, medie- och informatonskunnighet (MIK), digital kompetens, utbildningsteknologi, medieinfrastruktur, utvecklingsarbete, progression