Utanför den svarta lådan: Ett utvecklingsarbete om medie- och informationskunnighet i lärarutbildningen på Södertörns högskola

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad
2020-07-02
Bidragsformer
Reflektioner
Nyckelord
lärarutbildning, digitalisering, medie- och informatonskunnighet (MIK), digital kompetens, utbildningsteknologi, medieinfrastruktur, utvecklingsarbete, progression