Flerspråkighet och transspråkande i lärarprogram för nyanlända lärare – språkbro med förhinder?

Författare

  • Catarina Economou Malmö universitet
  • Elin Ennerberg Malmö universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v10.2211

Abstract

Denna artikel handlar om en universitetsförlagd introduktionsutbildning för nyanlända lärare i Sverige, det så kallade snabbspåret. Den presenterade studien handlar om hur lärarnas flerspråkighet och transspråkande används, betraktas och tas tillvara i en kontext för högre utbildning och kompetensutveckling. Baserat på ett teoretiskt ramverk om transspråkande och olika synsätt på flerspråkighet och språkpolicyer, samlades data in genom intervjuer och observationer med utbildningens deltagare, lärare och handledare. Resultaten visar på att språkfrågan är komplex och flera tendenser visas. Dels ses deltagarnas språkkunskaper i svenska som bristande, dels ses deras flerspråkighet som en tillgång i vissa sammanhang. Transspråkandet visas fylla en viktig funktion i inlärningsprocessen inom kursens ram. Slutsatsen är att alla aktörer i utbildningen behöver få en högre medvetenhet om flerspråkighet och transspråkande så att deltagarnas kompetenser kan tillvaratas.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2020-12-30

Referera så här

Economou, C., & Ennerberg, E. . (2020). Flerspråkighet och transspråkande i lärarprogram för nyanlända lärare – språkbro med förhinder?. Högre utbildning, 10(2), 75–89. https://doi.org/10.23865/hu.v10.2211

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

nyanlända lärare, språksyn, flerspråkighet, transspråkande