Fortelling fra praksis som inngang til pedagogisk kunnskap

Praksisfortelling som undervisningspraksis og læringsform i lærerutdanningen

  • Marianne Leikvoll Eide Høgskolen på Vestlandet, Norge
  • May-Britt Revheim Brekke Høgskolen på Vestlandet, Norge

Abstract

Denne artikkelen bygger på utprøving av praksisfortelling som studentaktiv læringsform. Noen av funnene, og erfaringene vi har gjort oss, trekkes her frem for å belyse hvordan fortellingen kan bidra til å skape sammenhenger mellom teori og praksis, sett fra vårt perspektiv som lærerutdannere. Fortelling fra praksis kan gjøre undervisningen på campus relevant og meningsfull for studentene når det tas utgangspunkt i studentenes egne erfaringer. Ulike kontekster møtes, og erfaringer kan deles på tvers av disse. I studentenes klasserom kan fortellingene endres og videreutvikles, og forforståelser og vanetenkning kan bli utfordret. For å kunne gripe fatt i, og spinne videre på, fortellinger og fortolkninger i det de kommer i undervisningen, kreves det nærvær og oppmerksom tilstedeværelse av faglærer.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2021-06-18
Referera så här
Eide, M. L., & Brekke, M.-B. R. (2021). Fortelling fra praksis som inngang til pedagogisk kunnskap. Högre Utbildning, 11(2), 14-20. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2754
Bidragsformer
Reflekterad utbildningspraktik
Nyckelord
praksisfortelling, teori/praksis, refleksjon, studentaktiv læringsform