Lärarstudenters erfarenheter av två veckors utlandspraktik – en möjlighet till utveckling av interkulturella perspektiv

  • Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Abstract

Att öka internationaliseringen inom högre utbildning och speciellt lärarutbildningen har
länge varit en viktig fråga. Det handlar vanligen om att studenter ska få möjlighet att skaffa
kunskaper om lärande ur ett interkulturellt perspektiv så att de kan verka i ett globaliserat
och mångkulturellt samhälle. Det finns forskning som visar vilka effekter internationella
utbyten under några månader eller år kan få men det finns få studier av lärarstudenter som
genomför kortare internationella utbyten. I denna studie har skriftliga reflektioner i samband
med lärarstudenters två veckor långa utlandspraktik i Uganda samlats in för att beskriva de
erfarenheter som studenter fått samt hur dessa kan möjliggöra utveckling av interkulturella
perspektiv. Genom en kvalitativ innehållsanalys framträder tre teman av erfarenheter som
utlandspraktiken har gett upphov till: kulturella, didaktiska och personliga. Den kulturella
dissonans som uppstår när studenterna under två veckor får möjlighet att möta en kultur som
skiljer sig från den de är vana vid utmanar deras förståelse genom så väl positiva som negativa
upplevelser. Även en kortare utlandspraktik med goda möjligheter till reflektion kan bidra
till erfarenheter viktiga för att utveckla kunskaper så att de kan verka i ett globaliserat och
mångkulturellt samhälle.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2021-03-03
Referera så här
Svensson, M. (2021). Lärarstudenters erfarenheter av två veckors utlandspraktik – en möjlighet till utveckling av interkulturella perspektiv. Högre Utbildning, 11(1), 1-15. https://doi.org/10.23865/hu.v11.2791
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
utlandspraktik, interkulturella perspektiv, internationalisering, lärarutbildning