Wicked problems i lärande för hållbar utveckling – Vägledning för att ta fram exempel och problembeskrivningar

Författare

  • Johanna Lönngren Umeå Universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v11.3091

Abstract

Högre utbildning ska integrera hållbarhetsperspektiv, men många lärare upplever att de inte har tillräcklig kompetens eller tillgång till lämpliga pedagogiska verktyg. Ett mycket användbart pedagogiskt verktyg för lärande för hållbar utveckling är så kallade wicked problems, problem som saknar ”rätta” lösningar och som karakteriseras av stor komplexitet, osäkerhet och värdekonflikter. Men för att kunna arbeta med wicked problems behöver lärare först ta fram lämpliga exempel och beskriva dessa för studenterna så att studenterna vet vad de ska arbeta med. För att underlätta för lärare att ta fram beskrivningar av wicked problems presenterar jag här åtta forskningsbaserade designprinciper och illustrerar dem med hjälp av en beskrivning av ett aktuellt problem: coronaviruspandemin. Med hjälp av dessa principer och konkreta exempel hoppas jag att fler lärare vågar ta fram egna problembeskrivningar och använda dem i sin undervisning för att på så sätt integrera hållbarhet i fler program och kurser i högre utbildning.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2021-12-22

Referera så här

Lönngren, J. (2021). Wicked problems i lärande för hållbar utveckling – Vägledning för att ta fram exempel och problembeskrivningar. Högre utbildning, 11(3). https://doi.org/10.23865/hu.v11.3091

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

wicked problems, hållbarhet, scenario, rollspel, coronavirus