En språkverkstad för alla?

Arbetsfördelning och jurisdiktion i arbetet med studenter i studiesvårigheter

Författare

  • Karin Dahl Stockholms Universitet, Sverige
  • Gunilla Lindqvist Uppsala universitet/ Högskolan Dalarna, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.3325

Abstract

Artikeln syftar till ökad kunskap om en grupp språkverkstadspedagogers arbete med studenter, vilka riskerar studiesvårigheter till följd av en funktionsnedsättning. Frågeställningarna rör hur språkverkstadspedagogerna uttrycker jurisdiktion och arbetsfördelning i dels handledningssamtal, dels andra arbetsuppgifter med målgruppen. Dataunderlaget utgörs av 8 intervjuer. Resultatet visar att språkverkstadspedagogerna har starkast jurisdiktion i handledningssamtalen, där kunskap om studiesvårigheter samt delvis andra metoder och förhållningssätt anges som viktiga för att kunna möta just denna studentgrupp. I övriga arbetsuppgifter söker däremot inte språkverkstadspedagogerna jurisdiktion över den specifika målgruppen. De gör i stället anspråk på ett arbete med alla studenter, och det arbetet vill de dela med universitetslärarna. Här framstår jurisdiktionen som svag, då språkverkstadspedagogerna avgränsar sitt arbets- och kunskapsområde olika och beskriver svårigheter att förhandla sin roll i relation till universitetslärarna. Detta tolkas i artikeln kunna påverka deltagandet för studenter ur den breddade rekryteringen, däribland studenter i studiesvårigheter. Slutsatser är att språkverkstadspedagoger bör ges möjlighet att utveckla en gemensam professionsidentitet, där perspektiv på och kunskap om studenters olika sätt att lära bör ingå. Vidare behöver språkverkstaden få ett samverkande uppdrag i syfte att kunna bidra till utvecklingen av en inkluderande högskolemiljö, där nya studentgruppers perspektiv kan tillvaratas och alla studenter bereds lika möjligheter. Detta ligger i linje med två viktiga mål inom högre utbildning: excellens och rättvisa.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-04-21

Referera så här

Dahl, K., & Lindqvist, G. (2022). En språkverkstad för alla? : Arbetsfördelning och jurisdiktion i arbetet med studenter i studiesvårigheter. Högre utbildning, 12(1). https://doi.org/10.23865/hu.v12.3325

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

språkverkstadspedagogik, studenter i studiesvårigheter, jurisdiktion, kritisk pragmatism, writing center pedagogy, students in study difficulties, jurisdiction, critical pragmatism