Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2021-11-01

Nummer

Bidragsformer

Fördjupad diskussion

Nyckelord:

Trigger warnings; trygga rum