Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap

  • Rebecca Selberg Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Abstract

Debatten om ”trigger warnings” och ”trygga rum” berör alla universitetslärare, även de som aldrig ställts inför dylika krav från studenter. Med utgångspunkt i den uppmärksammade konflikten på sexologutbildningen vid Malmö universitet våren 2021 diskuterar artikeln vad så kallade trigger warnings och trygga rum är, och hur lärare i högre utbildning kan förhålla sig till studenters föreställningar kring krav på klassrummets politiska relationer. Syftet är att presentera begrepp och tolkningar av ett omdiskuterat fenomen som universitetslärare kan komma att möta i sin undervisningsgärning; på så sätt bidrar artikeln till en fördjupad förståelse av universitetslärarrollen i 2020-talets politiska och sociala landskap.   

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2021-11-01
Referera så här
Selberg, R. (2021). Trigger warnings – om undervisning och politisk gränshållning i 2020-talets sociala landskap. Högre Utbildning, 11(2). https://doi.org/10.23865/hu.v11.3412
Bidragsformer
Fördjupad diskussion
Nyckelord
Trigger warnings; trygga rum