Problembaserat lärande i kombination med digitala verktyg för genomförande av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 pandemin

Författare

  • Christel Borg Blekinge Tekniska Högskola, Sverige
  • Johanna Tell Blekinge Tekniska Högskola, Sverige
  • Terese Lindberg Blekinge Tekniska Högskola, Sverige
  • Lina Nilsson Blekinge Tekniska Högskola, Sverige
  • Anki Olsson Blekinge Tekniska Högskola, Sverige
  • Lisa Skär Blekinge Tekniska Högskola, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.3560

Abstract

När covid-19 pandemin bredde ut sig våren 2019 förändrades förutsättningarna för att bedriva utbildning. För Sveriges lärosäten för högre utbildning innebar det att i stort sett all undervisning med kort framförhållning behövde planeras om för att genomföras på distans. Campusförlagd sjuksköterskeutbildning har fokus på både teoretiska och praktiska kurser och därmed blev omställningen till distans uppenbar. Sjuksköterskeprogrammet vid det studerade lärosätet genomförs med problembaserat lärande (PBL), där utgångspunkten är fysiska möten i mindre grupper. Undervisningen fick genom omställningen genomföras med digitala verktyg. Denna omställnings påverkan på sjuksköterskeutbildningen är viktigt att reflektera över då framtidens undervisning och lärande sannolikt kommer bli alltmer hybrid. Nyckelord: Problembaserat lärande, digitala verktyg, sjuksköterskeutbildning, Covid-19 pandemin

ENGLISH ABSTRACT

Problem-based learning with digitals tools in the nursing programme during the Covid-19 pandemic
During the spring 2019, the prerequisites for conducting education were changed due to the pandemic. For higher education in Sweden almost all education switches on to digital education. Nursing education has focus on both theoretical and practical courses, which is a challenge for digital or distance education. Furthermore, the nursing programme at the studied university used problem-based learning (PBL), with base-groups at campus. Instead of physical meetings at campus, the base-groups took part with digital tools. The impact of base-groupsmeeting with digital tools are important to reflect on, especially since the education and learning of future probably will be more hybrid. 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-12-02

Referera så här

Borg, C., Tell, J., Lindberg, T., Nilsson, L., Olsson, A., & Skär, L. (2022). Problembaserat lärande i kombination med digitala verktyg för genomförande av sjuksköterskeutbildning under Covid-19 pandemin. Högre utbildning, 12(2), 177–122. https://doi.org/10.23865/hu.v12.3560

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

problembaserat lärande, Covid-19 pandemin, digitale verktyg, sjuksköterskeutbildning, problembased learning, digital tools, nursing eduction, Covid-19 pandemic