Kursändring – att få språket att bära genom högskoleutbildningen

Författare

  • Charlotte Hurdelbrink KTH, Kungl. Tekniska Högskolan, Sverige
  • Susanne Engström KTH, Kungl. Tekniska Högskolan, Sverige
  • Birgit Fahrman KTH, Kungl. Tekniska Högskolan, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.3583

Abstract

På en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ett program för blivande lärare, har en seminarieserie kring språkutvecklande arbetssätt genomförts för lärarutbildarna. Syftet med seminarieserien var i första hand att ge lärarutbildarna nya insikter i och ökad förståelse för lärarstudenternas situation när det gäller det akademiska språket och skrivandet. Syftet var också att förändra kursernas upplägg för att öka lärarstudenternas möjlighet att utveckla sitt skrivande och öka deras känsla av inkludering inom programmet. I texten beskrivs genomförandet av seminarierna samt införandet av en integrerad språkstrimma. De preliminära resultat som i nuläget kan uttolkas visar att förändringarna medverkar till att underlätta språkutvecklingen för studenterna.

Change of course – contribution to support students’ language development
In a supplementary pedagogical training (KPU), a programme for trainee teachers, a series of seminars on language-development approaches has been held for teacher trainers. The aim of the seminar series was primarily to provide teacher educators with new insights and increased understanding of the situation of student teachers in terms of academic language and writing. The aim was also to modify courses to increase student teachers’ opportunities to develop their writing and to increase their sense of inclusion within the programme. The text describes the implementation of the seminars, and the introduction of an integrated language strand in the programme. The preliminary results that can be interpreted at this stage show that the changes contribute to support students’ language development. 

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-10-17

Referera så här

Hurdelbrink, C., Engström, S., & Fahrman, B. (2022). Kursändring – att få språket att bära genom högskoleutbildningen. Högre utbildning, 12(2), 45–52. https://doi.org/10.23865/hu.v12.3583

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

KPU, språkintegrerande arbetssätt, lärarutbildning, ämnesdidaktik, language-integrated approach, teacher education, subject didactics