Kursändring – att få språket att bära genom högskoleutbildningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2022-10-17

Nummer

Bidragsformer

Reflekterad utbildningspraktik

Nyckelord:

KPU, språkintegrerande arbetssätt, lärarutbildning, ämnesdidaktik, language-integrated approach, teacher education, subject didactics