”Jag är bättre på det praktiska”: Förskollärarstudenters perspektiv på den akademiska utbildningen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2023-03-09

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

hörge utbildning, förskollärarutbildning, akademisk kultur, breddat deltagande, utbildningsbakgrund, higher education, preschool teacher education, academic culture, widening participation, educational backgropund