Forskellige forståelser af problemorientering - udfordringer ved projektpædagogikken

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2022-12-16

Nummer

Bidragsformer

Fördjupad diskussion

Nyckelord:

problembaseret læring, PBL, problemorienteret projektarbeide, projkektpædagogik, problemforståelser, relevanskriterier, diskursanalyse, problem-based learning, problem-oriented project work, project pedagogy, problem understandings, relevance criteria