Högskolepedagogisk utveckling och forskning. Gränsarbete kring ett kunskapsområde i universitetets hjärta. En kommentar till Wide samt Scheja och Bolander Laksov

Författare

  • Åsa Lindberg-Sand Lunds universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v13.5135

Abstract

Vid Örebro universitet anordnades våren 2021 för andra gången konferensen Forskning om högre utbildning. Ett tema för konferensen var utveckling av högskolepedagogisk forskning. Högre utbildning publicerar nu tre texter på detta tema som en fördjupad diskussion. De kan läsas var för sig eller tillsammans. Den första utgörs av Sverre Wides inledningsanförande från konferensen. Efter inbjudan från redaktionen har sedan Max Scheja och Klara Bolander Laksov, som professorer inom området, kommenterat Wides bild av vad högskolepedagogisk forskning är och kan vara, vilket utgör det andra bidraget. Slutligen inbjöd redaktionen även Åsa Lindberg-Sand att reflektera över relationen mellan högskolepedagogisk forskning och forskning om högre utbildning. Detta är hennes bidrag.

ENGLISH ABSTRACT

Higher education research and development: The boundary work framing a new educational practice at the heart of the university. A comment to Wide and Scheja & Bolander Laksov.

In spring 2021, Örebro University arranged the second Swedish conference for Research in Higher Education. One of the themes for the conference was the development of higher education studies as a specific branch of this research. Our journal, Högre utbildning, now publishes three contributions linked to this theme as in-depths essays. These may be read separately or together. The first consists of the introductory keynote from the conference, held by Sverre Wide. The team of editors then invited Max Scheja and Klara Bolander Laksov, as professors in this domain, to share their view of the nature of their branch of studies in higher education, in relation to the view put forward by Wide. Their contribution is the second one. Finally, the editors also invited Åsa Lindberg-Sand to share her reflections on the relationship between research in higher education and the development of studies in higher education.
Below her contribution follows.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2023-03-15

Referera så här

Lindberg-Sand, Å. (2023). Högskolepedagogisk utveckling och forskning. Gränsarbete kring ett kunskapsområde i universitetets hjärta. En kommentar till Wide samt Scheja och Bolander Laksov. Högre utbildning, 13(1), 40–57. https://doi.org/10.23865/hu.v13.5135

Nummer

Bidragsformer

Fördjupad diskussion

Nyckelord:

högre utbildning, pedagogisk utveckling, pedagogisk forskning, akademiskt lärarskap, akademisk kompetens, higher education, academic development, educational research, academic scholarship