Högskolepedagogisk utveckling och forskning. Gränsarbete kring ett kunskapsområde i universitetets hjärta. En kommentar till Wide samt Scheja och Bolander Laksov

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andra formater

Publicerad

2023-03-15

Nummer

Bidragsformer

Fördjupad diskussion

Nyckelord:

högre utbildning, pedagogisk utveckling, pedagogisk forskning, akademiskt lärarskap, akademisk kompetens, higher education, academic development, educational research, academic scholarship