Ledare, nr. 3, 2022

Författare

  • Maria Weurlander Stockholms Universitet, Sverige
  • Jan Stockfors Sveriges landbruksuniversitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v12.5372

Abstract

Det är dags att stänga boken för 2022 och vi kan konstatera att det gånga året var Högre utbildnings näst starkaste år räknat i antal inskickade manuskript, bara år 2021 har vi fått fler texter tillsända oss. Den vanligaste bidragsformen var 2022 liksom tidigare år vetenskapliga artiklar. Men vi kan också notera att intresset för tidskriftens nya format Fördjupad diskussion, vilket lanserades förra året, växer.  Debutåret 2021 publicerade vi två texter i denna bidragsform, 2022 ytterligare fyra och vi kan reda nu se att antalet texter vilka publiceras som Fördjupad diskussion kommer att vara ännu större det kommande året. Arbetet med teman där redaktionen, under en begränsad tid, efterlyser bidrag inom ett avgränsat område har också utökats de senaste åren. I skrivande stund är arbetet med temat ”Högre utbildning och Coronapandemin” på väg att slutföras och de publicerade bidragen kommer inom kort att knytas ihop till en temasida. Samtidigt är arbetet med nästa tema ”Att utbilda för det professionella omdömet” i full gång.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2023-02-02

Referera så här

Weurlander, M., & Stockfors, J. (2023). Ledare, nr. 3, 2022. Högre utbildning, 12(3), 92–93. https://doi.org/10.23865/hu.v12.5372

Nummer

Bidragsformer

Ledare