Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter – ett exempel

  • David Thorsén Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Sammanfattning

Här presenteras en gruppuppgift som bygger på hög studentaktivitet och stort studentinflytande samtidigt som små lärarresurser tas i anspråk. Uppgiften går ut på att studenterna i mindre grupper producerar ett antal kortare populärvetenskapliga texter de sedan hjälper varandra att förbättra innan de publiceras på en publik hemsida. I texten redovisas uppgiftens upplägg ingående men också resultat av enkätundersökningar som genomförts bland studenterna före och efter uppgiftens utförande. Gruppuppgiften avser att träna analytiska och kommunikativa färdigheter samtidigt som generella kursmål som fördjupade ämneskunskaper, självständighet, kritiskt förhållningsätt och samverkan kan operationaliseras på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Uppgiften kan därför användas som ett kompletterande undervisningsinslag på många olika högskolekurser.

Hämtningsstatistikk
Totala nedladdningar:
Download data is not yet available.

Author Biography

David Thorsén, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
FD

Fulltext

Publicerad
2016-10-14
Sektion
Goda exempel
How to Cite
THORSÉN, David. Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter – ett exempel. Högre utbildning, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 157-163, oct. 2016. ISSN 2000-7558. Tillgänglig på: <https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/747>. Senaste access: 24 mar. 2019