Mångfald bortom identifikationer: studentpopulationens diversifiering och vetenskapens arbetssätt

  • Katherina Dodou Akademin Humaniora och Medier, Engelska, Högskolan Dalarna

Abstract

Under de senaste två decennierna och som svar på politiska beslut om bland annat breddad studentrekrytering och en tydligare skrivning av högskolans etiska värdegrund har mångfald i högskolepedagogiska sammanhang identifierats som en fråga om identitet, makt och tillgänglighet. I en kritisk överläggning av studentmångfaldens behandling påtalar artikeln ett bristande beaktande av mångfaldsrekryteringens konsekvenser i förhållande till den högre utbildningens vetenskapliga grund. Överläggningen görs mot bakgrund av en studie utförd vid Högskolan Dalarna, vilken exemplifierar pedagogiska utmaningar kopplade till den ökade studentmobiliteten på avancerad nivå. I fokus står studenters tidigare träning i vetenskapsprocesser och vad deras varierade förkunskaper innebär vid mötet med den existenta magisterutbildningen. I artikeln positioneras relationen mellan mångfald och utbildningen i vetenskapliga arbetssätt som mittpunkten för högskolepedagogiska diskussioner om mångfaldsrekryteringens innebörder.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad
2015-12-04
Referera så här
Dodou, K. (2015). Mångfald bortom identifikationer: studentpopulationens diversifiering och vetenskapens arbetssätt. Högre Utbildning, 5(3), 175-187. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/761
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
Mångfald, vetenskaplighet, akademisk kultur, magisterutbildning, högskoleämnet engelska