Erfarenhetens och reflektionens betydelse för lärandet av molekylära processer

  • Caroline Larsson Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
  • Mari Stadig Degerman Mälardalens Högskola Avd. för fysik och matematikens/naturvetenskapens didaktik Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)

Abstract

Lärande om molekylära processer kan innebära vissa svårigheter dels för att dessa processer inte går att direkt erfara och dels för att de är dynamiska i sin natur. Ett sätt att överbrygga problematiken är att använda sig av olika representationer, vilket i sig medför ytterligare utmaningar. Studenters förkunskaper och intuitiva idéer som härstammar från vardagserfarenheter kan också ge upphov till svårigheter i meningsskapandet. Syftet med denna artikel är att diskutera erfarenhetens och reflektionens betydelse för undervisning och lärande med representationer av molekylära fenomen i högre utbildning. I artikeln presenteras empiriska resultat från forskningsstudier som ligger till grund för de idéer och resonemang som förs fram. Vi presenterar två exempel där studenter arbetar i grupp med representationer av de molekylära processerna ATP-syntes och självassociation. Grunden för grupparbetet och meningsskapandet är fokuserade frågor där egna tankar och idéer får ta plats. Reflektionen i grupparbetet ger också studenterna möjligheter att generalisera sina erfarenheter (abstrakt tänkande) och underlättar förståelsen av tröskelbegrepp.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Caroline Larsson, Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
fil. dr
Mari Stadig Degerman, Mälardalens Högskola Avd. för fysik och matematikens/naturvetenskapens didaktik Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
fil. dr

Fulltext

Publicerad
2015-06-25
Referera så här
Larsson, C., & Stadig Degerman, M. (2015). Erfarenhetens och reflektionens betydelse för lärandet av molekylära processer. Högre Utbildning, 5(2), 69-85. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/766
Bidragsformer
Artiklar
Nyckelord
abstrakt tänkande, erfarenheter, externa representationer, lärande, molekylära fenomen, reflektion, tröskelbegrepp