Flervalsprov för effektiv styrning mot sammansatta kunskaper och bättre projektarbeten

  • Filip Lindskog KTH Matematik
  • Henrik Hult KTH Matematik

Abstract

Projektintensiva kurser i tillämpad matematik med stort deltagarantal och krävande lärandemål ställer höga krav på en effektiv kursutformning. Lärarens tid bör främst ägnas åt att leda väl förberedda studenter till att utveckla sin förmåga att kombinera matematisk teori, kreativ problemlösning och ingenjörsfärdigheter. Organiserat kamratlärande som stödjer projektarbetet kan fungera väl men förutsätter att studenterna har grundläggande kunskaper och ser fördelar med ett aktivt deltagande i aktiviteterna. Det finns ett behov av effektiva läraktiviteter som stödjer inlärning av grundläggande tekniker och begrepp och förbereder studenterna för projektarbete, men endast tar begränsade lärarresurser i anspråk. I den här artikeln förespråkar vi att tidigt i kursen använda ett flervalsprov som stödjer inlärning och styr studenterna till lämpliga läraktiviteter. Baserat på litteraturen för utformning och validering av flervalsprov studerar vi effekterna av införandet av ett sådant prov i en kurs i tidsserieanalys.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Filip Lindskog, KTH Matematik

Programansvarig Masterprogrammet Tillämpad Matematik och Beräkningsmatematik, KTH

Dr, Docent

Henrik Hult, KTH Matematik

Programansvarig Doktorsprogrammet Tillämpad Matematik och Beräkningsmatematik, KTH

Dr, Docent

Fulltext

Publicerad
2015-06-25
Referera så här
Lindskog, F., & Hult, H. (2015). Flervalsprov för effektiv styrning mot sammansatta kunskaper och bättre projektarbeten. Högre Utbildning, 5(2), 107-119. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/769
Bidragsformer
Goda exempel