«Åpne, mangfoldige og respektfulle?» Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner

Författare

  • Hogne Lerøy Sataøen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Abstract

De siste tiårenes reformer i sektoren for høyere utdanning har bidratt til at institusjonene i større grad agerer som organisasjoner i et marked. Universiteter og høyskoler må profilere seg og formidle utad hva som er deres karakteristika, fremtidsplaner og strategier. Et uttrykk for dette er bruken av visjoner og kjerneverdier når institusjonene presenterer seg selv. Denne studien undersøker norske og svenske universiteter og høyskolers bruk av kjerneverdier og visjoner. Ved hjelp av kvalitative og kvantitative analyser av verdier og visjonsformuleringer undersøker artikkelen hvilke identiteter og fremtidsbilder som uttrykkes. Studien viser at visjoner og verdier i dag i stor grad inngår som et standardrepertoar i universiteters og høyskolers selvpresentasjoner. Mens kjerneverdiene, som representerer institusjonenes identitet, tar utgangspunkt i et generelt offentlig etos og tradisjonelle akademiske verdier, er fremtidsvisjonene i sektoren sterkere preget av konkurranse og markedsorientering. En slik endring på uttrykks- og fremstillingsnivået i sektoren for høyere utdanning er interessant, og må forventes å ha konsekvenser for interne prosesser, hierarkier og strukturer i organisasjonene

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Hogne Lerøy Sataøen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Sataøen er postdoktor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Sataøen har jobbet som forsker ved UNI Rokkansenteret, og hans forskningsinteresser spenner fra reformprosesser i offentlig sektor, strategisk kommunikasjon og utdanningspolitikk. 

 

Fulltext

Publicerad

2014-09-09

Referera så här

Sataøen, H. L. (2014). «Åpne, mangfoldige og respektfulle?» Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner. Högre utbildning, 4(2), 95–108. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/780

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

Visjoner, kjerneverdier, endring i høyere utdanning, komparasjon