När karma blev konkret – erfarenhetsbaserad pedagogik som utmaning för lärare och studenter i Högre utbildning

Författare

  • Katarina Plank Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Abstract

Hur kan erfarenhetsbaserat lärande medverka till att vidga studenters förståelse för sin omvärld samtidigt som kunskapsinhämtning sker? Artikeln presenterar och diskuterar en fenomenografisk övning som använts på grundnivå inom ämnet religionsvetenskap, och argumenterar för att erfarenhetsbaserat lärande, även på kurser med små resurser, kan användas för att påbörja en ”conceptual change” (Posner et al 1982) hos studenterna. Övningen som presenteras, Levande buddhistisk etik, kombinerar postkoloniala och mångkulturella ansatser i undervisningen. En utvärdering visar att övningen och dess efterföljande diskussioner hjälpte studenterna att konkretisera momentets begreppsundervisning. Studenterna aktiverades i en ny lärsituation som hjälpte dem att omstrukturera sina tidigare kunskaper om buddhism och tillägna sig nya perspektiv. Samtidigt gavs läraren möjlighet att uppmärksamma om studenterna konstruerade bristfällig eller till och med felaktig kunskap om det buddhistiska karma-begreppet.

Hämtningsstatistik
Totala nedladdningar:
Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Fulltext

Publicerad

2014-09-09

Referera så här

Plank, K. (2014). När karma blev konkret – erfarenhetsbaserad pedagogik som utmaning för lärare och studenter i Högre utbildning. Högre utbildning, 4(2), 127–139. Hämtad från https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/782

Nummer

Bidragsformer

Artiklar

Nyckelord:

begreppsundervisning, tolkning, religionshistoria, buddhism, levd religion, fenomenografisk metod, pedagogik, empirisk erfarenhet, mångkulturell utbildning, postkolonial teori